Return

 • Refund adalah tidak diterima secara am nya
 • Tetapi setiap kes permohonan untuk refund akan disemak
 • Tempoh untuk membuat permohonan refund adalah 5 sehari selepas barang diterima.
 • Pihak kami akan cuba memberi jawapan sama lulus atau ditolak untuk refund dalam masa 30 hari dari tarikh permohonan.
 • Refund yang akan diluluskan hanyalah kerana kesalahan kami, sebagai penjual, dalam menjual barangan. Contoh kesalahan yang boleh kami buat adalah barangan yang dihantar adalah salah dari apa yang dipesan, atau kondisi barang tidak seperti yang dijangkakan.
 • Amaun refund yang dibuat secara adalah seperti yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
 • Sebarang kesilapan dalam proses refund yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan amaun dalam proses refund perlu diperbetulkan secepat mungkin, dan penjual/pembeli tidak ada hak atas duit yang terlebih refund

Exchange

 • Exchange adalah tidak terima secara am nya.
 • Tetapi setiap kes permohonan untuk exchange akan disemak.
 • Tempoh untuk membuat permohonan exchange adalah 5 sehari selepas barang diterima.
 • Pihak kami akan cuba memberi jawapan sama lulus atau ditolak untuk exchange dalam masa 30 hari dari tarikh permohonan.
 • Exchange yang akan diluluskan hanyalah kerana kesalahan kami, sebagai penjual, dalam menjual barangan. Contoh kesalahan yang boleh kami buat adalah barangan yang dihantar adalah salah dari apa yang dipesan, atau kondisi barang tidak seperti yang dijangkakan.