Return

 • Refund adalah tidak diterima sama sekali.
 • Tetapi setiap kes permohonan untuk refund akan disemak.
 • Tempoh untuk membuat permohonan refund adalah 3 hari selepas barang diterima.
 • Keputusan sama ada lulus atau ditolak akan dibuat dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan.
 • Refund yang diluluskan hanyalah kerana kesalahan pihak kami, sebagai penjual. Contoh kesalahan adalah barangan yang dihantar salah dari apa yang dipesan, atau rosak.
 • Amaun refund yang dibuat adalah seperti yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
 • Sebarang kesilapan dalam proses refund yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan amaun dalam proses refund perlu diperbetulkan secepat mungkin, dan penjual/pembeli tidak ada hak atas duit yang terlebih refund.

Exchange

 • Exchange adalah tidak terima sama sekali.
 • Tetapi setiap kes permohonan untuk exchange akan disemak.
 • Tempoh untuk membuat permohonan exchange adalah 3 hari selepas barang diterima.
 • Keputusan sama ada lulus atau ditolak akan dibuat dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan.
 • Exchange yang diluluskan hanyalah kerana kesalahan pihak kami, sebagai penjual. Contoh kesalahan adalah barangan yang dihantar salah dari apa yang dipesan, atau rosak.